FRITIDSTILBUDDET

Det er også muligt at komme på Perronen tirsdag aften i vores fritidstilbud.
Der er åbent fra kl. 16.00 til kl 20.30.

Tirsdag aften er for jer der har lyst til at være sammen med ligesindede i
fritiden. Det forudsætter at du selv kan komme her og være her med
kun lidt personale.

Der er mulighed for at være frivillig hjælper i fritidstilbuddet.

Du kan vælge at  spise sammen med de andre der kommer og hvis du
køber mad i det muntre køkken koster det 30,- kr. Derudover kan
der f.eks. også købes boller eller kage og diverse drikkevarer.

Der er nedsat et brugerråd som sammen arrangerer hvilke tilbud der
skal være for aktiviteter tirsdag aften. Det kan f.eks. være biografture,
bowling, teatertur, foredrag, massage, travetur, spil, hyggeligt samvær,
banko og meget mere. Hvis de aktiviteter man opretter koster penge,
er der egenbetaling.

OPDATERET JUNI 2020 fritidstilbuddet sommer 2020