PERRONENS HISTORIE

 

Perronen har eksisteret på den nuværende adresse siden 1. august 2009.
Før det arbejdede man på to forskellige værksteder i henholdsvis
Middelfart og Ejby. Man besluttede i 2009 at det ville være fordelagtigt
at lægge Gasværket og Ejbyværkstedet sammen.

Siden da har Perronen dannet ramme om en arbejdsplads for voksne
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer.
Der arbejdes målrettet på at udvikle Perronen således at den enkelte
borger har optimale muligheder for at opnå ny erfaring og viden.

Perronen startede ud med en stor produktionsafdeling og et køkken,
men har siden hen udvidet med eget værksted og butik. Navet Perronen
er opstået dels pga at stedet tidligere har været en Perron, men også
fordi vi er et sted hvor man hele tiden er på vej videre på den ene
eller anden måde…